روزنامه صدای عدالت ؛ تریبون اصلاح طلبان

یک نظر | هنر و فرهنگ
در این شرایط حساس انتخاباتی اصلاح طلبان و خصوصن احزاب این جریان به غیر از حزب اعتماد ملی از داشتن روزنامه محرومند.
چند روزنامه نزدیک به رفرمیستها غنیمت است. روزنامه اعتماد با سابقه و اتخاذ مشی هوشمندانه ی خود توانسته خوانندگان ثابتی را برای خود مهیا نماید.

گرچه اندیشه نو و کلمه سبز به عنوان رونامه های حامی میر حسین موسوی پا به عرصه انتخابات گذاشته اند اما به واقع تا پیدا کردن جایگاه مناسب و خوانندگانی ثابت زمان زیادی را در پیش دارند.
روزنامه صدای عدالت این روزها یکی دیگر از تریبون های نزدیک به اصلاح طلبان است. این روزنامه این پتانسیل را دارد که به یکی از پر طرفدار در میان تحول خواهان تبدیل شود.

یک نظر

http://www.youtube.com/watch?v=uhX609BAsF0

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram