خشم کودتاچیان از نماز جمعه سبز

یک نظر | سیاست
نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حضور میر حسین موسوی و مهدی کروبی براستی نقطه ی عطفی در مبارزات مردم برای باز پس گیری حقوق پایمال شده آنان بود.
حضور ده ها و به روایت برخی رسانه ها صدها هزار نفری معترضان به نتیجه انتخابات نمایش پایداری و مقاومت در برابر دولتی است که فکر می کرد با کشتار 30 خرداد ماه گذشته و دستگیری هر روزه ی فعالان سیاسی ، اجتماعی و روزنامه نگاران بذر وحشت را در جامعه پراکنده است.
امروز مشخص شد که آتش زیر خاکستر نارضایتی عمومی و بغض های فروخورده مترصد فرصتی هستند تا بار دیگر خیابان های ایران را سبز پوش نمایند.
هاشمی در سخنان خود هیچ اشاره ای به دولت احمدی نژاد ننمود و علنن دولت را به رسمیت نشناخت. هاشمی فراتر از انتظارها ظاهر شد و به انتقاد از برخورد با مخالفان در یکی از مهمترین تریبون های حاکمیت پرداخت.
به همین دلیل خبرگزاری فارس بر خلاف دیگر خبرگزاری حکومتی مهر که این نماز جمعه را از نظر حضور مردم بی سابقه می خواند عنوان نماز جمعه معمولی را انتخاب کرده است.
خشم هواداران احمدی نژاد را می توان از فحاشی ها و دروغ پردازی های رجانیوز و فارس نسبت به هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی سنجید و درک نمود.
برای اولین بار در تاریخ نماز جمعه در ایران، شعار مرگ بر آمریکا جای خود را به مرگ بر روسیه و مرگ بر چین داد. این اتفاقات فتح سنگری دیگر به دست مردم است.
مخالفان مردم در حال خلع سلاح شدن هستند. دیگر حمل نشانه های سبز، الله اکبرگفتن و نماز جمعه رفتن هم در ردیف اقدام علیه امنیت کودتاچیان محسوب می گردد.
بیراه نیست که میر حسین موسوی از راهی بی بازگشت سخن می گوید که مردم ایران در آن قدم نهاده اند. براستی امروز روز بزرگ دیگری برای ایران بود. نشانه های سبز پیروزی بیش از هر زمان دیگری رخ می نماید.

یک نظر

باید با کمال خوشحالی حرف دیروزم رو پس بگیرم . هاشمی ثابت کرد که از اوج منفور بودن بهنهایت محبوبیت رسیدن هزینه اش فقط با مردم بودنه

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram