پیامی برای تداوم زندگی در جنبش سبز

| جامعه
میرحسین موسوی در هر سخت و پیامش حرفی نو و کلامی تازه دارد و یا از دیدگاهی متفاوت به مسائل می نگرد. او که معتقد بود باید جنبش را زندگی کرد حالا در آستانه سال نو بر این عقیده پا می فشارد.
پیام میر حسین موسوی از نظر سادگی و همه فهمی نیاز به کمترین تفسیر و توضیح را دارد و دقیقن این نقطه قوت اوست. پیامی که احتمالن بر خلاف آنچه که در روزهای آینده از رهبران حاکمیت مستقر خواهیم شنید خالی از لفاظی ها و صحنه سازی هاست.درست ساده و روشن و صادقانه مانند سفره هفت سین پشت سرش و عکسی از آیت الله خمینی که در کناره سفره خود نمایی می کند. میرحسین هویت خود را هیچگاه مخی نکرده است و روشن و مستقیم سخن می گوید.
به همین دلیل حتی آنان که با وی همسو نیستند «کلام حق» را تصدیق می کنند و صداقت و استقامت وی در راهی که انتخاب نموده را تحسین.
پیام سال نو منتشر شده است. پیامی که سال آینده را سال «صبر و استقامت ملی» خوانده است. حالا ما باید به سهم خود پیام رسان باشیم. و این یعنی گسترش جنبش در سطح جامعه. امری که اگر محقق گردد بهر توان جنبش می افزاید و آینده روشن تر را پیش روی ما قرار خواهد داد.
مرتبط:
- متن پیام ها و نسخه موبایلی در سایت کلمه + +

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram