آقای خامنه ای ! این فیلم را ببینید

| حقوق بشر
فیلم‌های زیادی از اعتراضات پس از انتخابات دیده‌ام اما نمی‌دادنم این فیلم دقین چه چیز تازه‌ای داشت. گرچه همه این صحنه‌ها را پیشتر دیده بودم. اما این بار شاید به فرد فرد آنهایی که گوشه کنار ایستاده بودند، به صداهایی که همزمان با این صحنه‌ها شنیده می‌شد دقت کردم.
روایت مردم از آنچه که آن روزها بر ایران گذشت. «فحش‌های ناموسی» به عالی‌ترین مقام ایران. فریادهای خشم‌آلود بر سر بسیجی‌ها و سپاهی‌هایی که به فرمان رهبر و رییس دولت برای سرکوب به خیابان آمده بودند.
بیش از گذشته ایمان پیدا کردم که این شرایط تغییر می‌کند. این دردها، فریادها، ضجه‌ها فراموش نمی‌شود. بدن‌های زخمی و خون‌آلود گرچه ترمیم یافته اما همچنان دل‌های زخمی التیام نیافته زیادند.آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید کشور واکسینه شده. کشور در برابر میکروب‌های سیاسی واکسینه شده و این شاید دقیق‌ترین و درست‌ترین حرفی است که در این دو دهه از وی شنیده‌ام.
این کشور واکسینه شد و این اتفاق دقیقن به وسیله رهبر ایران و هوادارانش رخ داد. ما در برابر استبداد واکسینه شدیم. اما خوب هر واکسنی دوره‌ی تب و لرزی دارد . ما در این دوره هستیم. دیگر بعید است این کشور تن به دیکتاتوری و خودکامگی بدهد.

زمانش که فرا برسد، تغییرات که صورت بگیرد، آن تغییرات در جهت هر دموکراتیک‌تر شدن است. راه آسانی در پیش نیست اما همه کشورهای دموکراتیک - نسبتن دموکراتیک- این راه را طی کرده‌اند.
اگر حاکمان جمهوری اسلامی «بصیرت» به خرج بدهند و چشم بر حقایق باز کنند از هزینه این تغییرات خواهند کاست. تنها به ایشان باید پیشنهاد کرد این فیلم و صدها نمونه دیگر را ببینید و درک کنید دل‌های زخمی شفا می‌جویند و درمان درد ما آزادی است.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram