برانداز یا اصلاح‌طلب ؛ مساله این است

| انتخابات
آیا باید در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کرد؟ این سوال مبنای بحث‌های بسیاری در میان فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران و همچنین کاربران فضای مجازی شده است.
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به یک سوال اساسی‌تر پاسخ گفت؛ از کدام خواستگاه سیاسی به تحولات ایران می نگریم؟ اگر به این موضوع در مباحث انتخاباتی توجه شود شاید بسیاری از مجادلات غیر ضروری و بی‌معنا به نظر برسد.

براندازان و انتخابات
جریان‌های سیاسی خواهان براندازی نظام سیاسی موجود در همه استراتژی‌های سیاسی خود یک هدف را دنبال می‌کنند؛ تغییر رژیم. این جریان‌ها به انتخابات نیز از این منظر نگاه می‌کنند. انتخاباتی که منجر به تقویت رژیم شود علیه این هدف اصلی کار می‌کند.
گرچه ممکن است در روز پس از واقعه همچون سوم خرداد ۱۳۷۶ و یا ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ این جریانات تلاش کنند از نتیجه انتخابات به سود اهداف خود بهره ببرند اما این بهره‌برداری، عمومن علیه خواسته‌هایی که رفرم‌خواهان با شرکت در انتخابات در پی آن بودند.

اصلاح‌طلبان و انتخابات
جریان‌های رفرم‌خواه خواهان بهبود شرایط با حفظ چهارچوب‌های رژیم فعلی هستند. به باور این گروه‌ها هر عملی که شرایط موجود را بهتر کند باید در دستور کار سیاسی قرار گیرد.
انتخابات یکی از روش‌ها و راه‌های تاثیرگذاری بر شرایط موجود و خلق فرصت برای بهبود اوضاع سیاسی است. گرچه ای نکته را هم در نظر دارند که شرکت در هر انتخاباتی لزوما منجر به بهبود اوضاع نمی‌شود.

مثال روشن ان انتخابات مجلس خبرگان رهبری است که به علت نظارت استصوابی و کنترل همه جانبه رهبر بر آن، چینش نمایندگان این مجلس پیش از انتخابات صورت گرفته است و میزان مشارکت هیچ تاثیری بر جهت‌گیری این مجلس ندارد.

مجادلات بی‌پایان
با این توصیف‌ها بحث بر سر شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات میان اصلاح‌طلبان و براندازان فاقد معنا است. تا زمانی که این دو جریان اختلاف اصلی‌تر را مورد بحث قرار نداده باشند.
چگونه ممکن است که دو جریان سیاسی با دو هدف کاملا مختلف بر سر روش و استراتژی پیروزی -یکی اصلاح و دیگری سرنگونی- بحث نتیجه بخشی داشته باشند؟
بر این اساس می‌توان دیدگاه برخی فعالان سیاسی و صاحب‌نظران اصلاح‌طلب را درک کرد که اصرار دارند گروه‌های رفرم‌خواه باید مرزبندی روشنی با جریان‌ها برانداز داشته باشند. این مرزبندی به تصمیم‌گیری این گروه‌ها برای اتخاذ استراتژی روشن در قبال انتخابات کمک خواهد کرد.

سرگردان در میدان سیاست
این دو گروه تنها نیروهیا حاضر در جناح منتقد و مخالف نظام موجود سیاسی در ایران نیستند. بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی و یا شهروندانی که بدون وابستگی مشخص خواهان تغییر شرایط هستند، در میان این دو نظر سرگردانند.
در برخی شرایط ممکن است به جریان رفرم‌خواه بپیوندند و شرایطی دیگر راه و روش براندازانه را در پیش بگیرند.به همین دلیل شاید وظیفه اصلی جریانات رفرم‌خواه و برانداز جذب تعداد بیشتری از این نیروها است.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram